X Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych w Redzie
10 grudnia 2011r. Odbyła się dziesiąta edycja powiatowego przeglądu teatralnego w Redzie. W tym roku mogliśmy zobaczyć 16 zespołów teatralnych w panelu konkursowym oraz 2 grupy w panelu występów gościnnych. W bloku konkursowym udział wzięły 4 zespoły z Rumi, 4 z Bolszewa, 3 z Redy, 2 z Gniewina, 1 z Nieczopołowic, 1 ze Strzebielina oraz 1 ze Słupska. Gościnnie wystąpił zespół teatralny Niepospolite ruszenie z Tuchlina oraz grupa w Rozproszeniu z Rumi.
Był to największy do tej pory przegląd, który trwał od godziny 10 do 22. Łącznie udział wzięło 216 osób, a wraz z publicznością podczas imprezy gościliśmy prawie 250 widzów. 

PRZEGLĄD TEATRALNY 2011

JURY 2011

MAŁGORZATA ZALEWSKA-SEYFRIED absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Występowała na deskach Teatru Miejskiego w Gdyni i Teatru Wybrzeże w Gdańsku, posiada duże doświadczenie estradowe, między innymi prowadziła Wybory Miss oraz grała epizodyczne role w kilku filmach. Prowadziła też zajęcia teatralne w dawnym Domu Kultury Kolejarza w Gdyni, a od
niedawna współpracuje z Domem Kultury Morena w Gdańsku, gdzie prowadzi warsztaty teatralne dla gimnazjalistów i licealistów.

KAROL NEPELSKI Kompozytor. Tytuł magistra z wyróżnieniem uzyskał w klasie kompozycji prof. Zbigniewa Bujarskiego; obronił w br. doktorat w klasie prof. dr hc. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie; w 2005 roku studiował w Staatliche Musikhochschule Stuttgart w ramach programu stypendialnego
SOCRATES/ERASMUS; otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyróżniające osiągnięcia w nauce. Współpracował z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Uniwersytetem Jagiellońskim, a od roku 2006 z Akademią Teatralną w Warszawie komponując muzykę do egzaminów reżyserskich.
W ostatnim roku Narodowa Orkiestra Polskiego Radia wykonała napisaną przez niego „Neurosymfonię”, wykonaną później także przez Filharmonię Łódzką im. Artura Rubinsteina, w radiowej „Dwójce”
można było usłyszeć jego autorską audycję, a w „Ruchu Muzycznym” oraz „Neue Musik Zeitung” przeczytać napisane przez
niego artykuły. Zajmuje się również działalnością naukową – udział w konferencjach: Międzynarodowy Kongres Semiotyki Muzycznej, sesja „Neuroestetyka Muzyki”. Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przyznał mu w roku 2011 Stypendium dla Wybitnych Młodych
Naukowców na 3 lata.

MAGDALENA HIEROWSKA absolwentka Szkoły Aktorskiej Państwa Machulskich oraz Akademii Teatralnej w Warszawie. Swoją drogę artystyczną rozpoczęła w środowisku warszawskiego performancu, gdzie zrealizowała kilkanaście projektów performatywnych na teranie Warszawy, Gdańska i Torunia. W 2003- 2005 roku związana z grupą teatralną Niemirando w Warszawie, jako asystentka reżysera
oraz aktorka przy dwóch produkcjach teatralnych. Asystowała również przy produkcji spektakli teatralnych Janowi Machulskiemu („Trzy siostry”, „Czarownice z Salem”) i Piotrowi Kozłowskiemu („Zielony Gil”). W 2008 roku w Gdańsku założyła własną
grupę teatralną „Teorikon” gdzie na stanowisku autora scenariuszy i reżysera pracuje do chwili obecnej. Prócz zainteresowań teatralnych związanych z wykształceniem, piszescenariusze filmowe, wiersze oraz maluje. 

WARSZTATY PANTOMIMY
2011

W ramach wydarzeń towarzyszących Przeglądowi w 2011 roku odbyły się warsztaty pantomimy prowadzone przez Izabelę Klimowicz. 
IZABELA KLIMOWICZ Dyplomowana instruktorka teatralna (PPSKAKiB Ciechanów). Absolwentka Animacji Kultury na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Marketingu Kultury na Uniwersytecie Warszawskim.
Fundatorka i członkini zarządu Fundacji Sztuka Ciała (www.sztukaciala.pl) oraz współzałożycielka Białego Teatru (www.bialyteatr.art.pl)
W latach 2002-2009 aktorka Pantomimy Olsztyńskiej.
Współtwórczyni projektów artystycznych m.in Kobieta Kalendarz (www.kobietakalendarz.pl)
Uczestniczka intensywnych kursów i warsztatów z zakresu pantomimy, teatru ruchu, tańca i sztuk walki.
Współpracuje jako aktorka i trenerka w projektach profilaktycznych w Stowarzyszeniu Praktyków Dramy Stop-Klatka.

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych