Konkurs jest drugim stopniem eliminacji prowadzących ostatecznie do udziału w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "Przystań" w Sopocie.

Konkurs podlega trzystopniowej eliminacji:
 • eliminacje środowiskowe (szkolne, gminne) w szkołach i placówkach kulturalno - oświatowych
 • eliminacje rejonowe (powiatowe oraz w miastach na prawach powiatów)

MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI POLSKIEJ I ŚPIEWANEJ


REGULAMIN


ORGANIZATOR:

Dział Kultury MOKSIR Reda

ADRESAT:
Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów.

CEL:

 • Popularyzacja polskiej literatury pięknej
 • Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego
 • Stwarzanie okazji do pracy nad kulturą mowy oraz sztuką interpretacji
 • Promocja osiągnięć uczniów oraz ich opiekunów
 • Stwarzanie okazji do czynnego uczestnictwa w kulturzeZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

Kategoria:
Uczestnicy zgłaszają swój udział do jednego z dwóch samodzielnych Turniejów:

 1. Turnieju Recytatorskiego
 2. Turnieju Poezji ŚpiewanejWiek:
W Turnieju Recytatorskim uczestnicy są oceniani w trzech kategoriach wiekowych:

 • dzieci młodszych ( 1 – 3 klasa szkoły podstawowej )
 • dzieci starszych ( 4 – 6 klasa szkoły podstawowej )
 • młodzieży ( 1 – 3 klasa gimnazjum )

w Turnieju Poezji Śpiewanej uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe


Przygotowanie utworów:

 • uczestnicy Turnieju Recytatorskiego przygotowują dwa utwory poetyckie autorów polskich lub jeden utwór poetycki oraz fragment prozy. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.
 • uczestnicy Turnieju Poezji Śpiewanej przygotowują jeden utwór śpiewany oraz jeden utwór recytowany. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.


Muzyka:


W przypadku wykonywania utworów Poezji Śpiewanej dopuszcza się:

a) muzykę skomponowaną przez wykonawcę lub inną osobę

b) wykonanie utworu powszechnie znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się jedynie, gdy uczestnik opracuje nową, własną interpretację

c) wykonanie dodatkowego utworu z własnym tekstem jako drugi utwór śpiewany


Uwaga!

 • wszystkie teksty poetyckie prezentowane w konkursie winny być dziełem polskich autorów
 • do udziału w Turnieju Poezji Śpiewanej zgłaszać należy indywidualnego wykonawcę z towarzyszącym mu akompaniatorem lub zespołem tworzącym akompaniament
 • uczestnicy konkursu mają prawo uzyskać od jury (sądów konkursowych)
 • uzasadnienie werdyktu ogólnego oraz ocen poszczególnych wykonawców.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

Konkurs przebiega na drodze trzystopniowych eliminacji:

 1. eliminacje środowiskowe w szkołach i placówkach kulturalno-oświatowych (miejskie)
 2. eliminacje rejonowe (powiatowe oraz w miastach na prawach powiatów)
 3. eliminacje wojewódzkie 
Zgłoszenia do eliminacji miejskich
w MOKSIR Reda należy składać do dnia
8 marca 2013r.

Szkoły typują maksymalnie po dwóch recytatorów w każdej kategorii wiekowej.


Eliminacje dla miasta Reda odbędą się
16 marca 2013r. w Sali Kultury MOKSIR w Redzie. Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Eliminacje powiatowe odbędą się 22 marca 2013r. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (organizator - PZPOW w Wejherowie,
tel. 58 672 45 92).

Relacja z XXIX Miejskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej i Śpiewanej w Redzie (czytaj)

Redzcy recytatorzy zdominowali powiatowe eliminacje! (czytaj)

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych