JEST TO ARCHIWALNA STRONA DZIAŁU KULTURY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W REDZIE.
ISTNIAŁ ON OD 1997 DO 30 WRZEŚNIA 2013

Dział Kultury MOKSiR w Redzie
działał w sali widowiskowo - kulturalnej
budynku MOKSiR (aktualnie MOSiR)
przy ul. Łąkowej 59 w Redzie.

Od 1 października 2013r. istnieje Miejski Dom Kultury - więcej informacji: www.mdk.reda.pl
Własna strona internetowa za darmo - sprawdź