HISTORIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W REDZIE

MDK w Redzie

MDK Reda czyli Miejski Dom Kultury funkcjonował w Redzie, przy ul.Gniewowskiej 5 (na wysokości Prefabetu) lata temu.

Jego żywot zakończyła uchwała Rady Miasta z grudnia 1995 r. Jak podaje „Historia Redy” [1]: „(...) Podczas sesji rady 2 lipca 1996 r. podkreślano, że Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji była przeciwna likwidacji tej placówki. Wielu radnych także się sprzeciwiało, ale władze zwracały uwagę przede wszystkim na zły stan obiektu, którego zamknięcie lub gruntowną modernizację nakazała straż pożarna. Ostatecznie za uchwałą o likwidacji MDK głosowało 16 radnych, 3 było przeciw, 1 się wstrzymała”.

Wejście

Miejski Dom Kultury w Redzie założono w 1961 r. Pierwotnie składał się z sali widowiskowej w której mieściło się kino („Zacisze” założone 9 kwietnia 1964 r., które w roku 1968 odwiedziło 12 012 widzów, liczba ta rosła z roku na rok) posiadające ekran panoramiczny, sali klubowej (od 1962 r. pierwszy w powiecie klub prasy i książki „Ruch”), sali telewizyjnej, biura kierownika oraz dwóch innych pomieszczeń, z których jedno zajmowała biblioteka. Wyposażony był w sprzęt audiowizualny i muzyczny (m.in. gitarę i perkusję) [1]. 

Klub prasy i książki "Ruch"

Dzięki utworzeniu MDK w Redzie zaczęto częściej dyskutować nad perspektywami życia kulturalnego, dzięki czemu w 1964 r. przyjętodo realizacji program rozwoju kultury. Oceny jego realizacji dokonanona sesji MRN 26 maja 1967 r. [1] W tym samym roku rozpoczął sięremont generalny budynku kultury. W roku 1974 przymierzano się dobudowy nowej infrastruktury dla Domu Kultury, niestety niezrealizowano tego planu (można by rzec, że do ..dziś).

Galeria w hallu MDK


Oferta MDK w Redzie

Gry komputerowe (1989)

Oferta zajęć w MDK powiększała się z roku na rok. W 1985 stworzono Kurs Makramy zakończony wystawą na podświetlanej powierzchni wystawowej znajdującej się z hallu MDK.  Krótko po niej założono zespół taneczno-wokalny „Biedronki”, w którego repertuarze mieściły się tańce i piosenki dziecięce, tańce narodów z krajów socjalistycznych, gimnastyka sportowa i akrobatyka. W MDKu odbywały się również zajęcia nauki gry na skrzypcach, organach, pianinie oraz flecie prostym, nauka języków obcych: angielski, rosyjski, niemiecki a także francuski, czy też zajęcia komputerowe (gry komputerowe, kursy komputerowe). 


W 1988 miał miejsce cykl imprez umuzykalniających dla dzieci pod szyldem MAJ, czyli Mała Akademia Jazzu. W 1991 roku utworzyły się trzy grupy zajęciowe: szachowa, plastyczna i taneczna. W tym samym roku powstał również Klub Seniora. Dwa lata później Miejski Dom Kultury oferował dzieciom imłodzieży pracownię fotograficzna, plastyczną, komputerową oraz salę muzyczną

Zespół "Biedronki" (1985)

Na przestrzeni lat w MDK odbywały się różnego rodzaju imprezy kulturalne. Wśród nich warto wymienić występy zespołów i kabaretów takich jak Kapela Podwórkowa czy Kabaret Bohdana Wrocławskiego „Ostatnia Zmiana”, kilkakrotnie gościliśmy aktorów z trójmiejskich teatrów. Ponadto redzki Dom Kultury był częstym organizatorem imprez dla dzieci i młodzieży takich jak „Lis Witalis”, „Bajkolandia” oraz licznych festiwali, z których warto wyszczególnić Festiwal Piosenki Wakacyjnej (1984) i Festiwal Zespołów Artystycznych (1996). Jedną z wielu i niestety ostatnią wystawą w budynku MDK była wystawa fotografii konkursowych Zima '96. Od tego czasu redzką kulturę pod swoje skrzydła przyjął Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [2].

Sala muzyczna

Gry na komputerze

Nauka muzyki

Pracownia plastyczna - tkanie gobelinów


Prasa o zamknięciu MDK w Redzie

Bibliografia

[1] Historia Redy pod red. Jerzego Tredera,Wyd. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Wejherowo2006.

[2] Kroniki MDK Reda tworzone przed dyrektorkę MDK - Panią Jadwigę Kamionkę, Reda 1982 – 1996.

[3] Zdjęcia oraz ksera artykułów prasowych, za Kroniki MDK Reda.


TAK POWSTAWAŁA SALA KULTURALNO-WIDOWISKOWA W MOKSIR REDA

Dział Kultury Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie istniał od czasu likwidacji MDK-u na ul. Gniewowskiej do 30 września 2013 roku.

Kierownikami Działu Kultury w tamtym czasie były:
1997-2002 Jadwiga Kamionka
2003 - 2010 Marzenna Jodłowska
2011 - 2013 Paulina Piotrowska

Baśń o Białym Sokole (1985), scena MDK

Pokazy komputerowe "Timex" ( lipiec 1988)

Sala telewizyjna (1985)

W sali kinowej

Scena MDK

Scena MDK z bliska

Sala kina z kinowymi krzesełkami

Dyskoteka

Dyskoteka dla dzieci (1987)

Dyskoteka z książką

Kurs makramy (1985)

Wystawa makramy w podświetlanej galerii

Rytmika i taniec nowoczesny

Sala komputerowa (początek lat 90)

Pracownia fotograficzna z ciemnią

Sekcja szachowa (1990)

Nauka gry na pianinie

Rytmika

Pracownia plastyczna

Hol

Gabinet dyrektora MDK

Włamanie do MDK i klubu "Ruch" (1983)

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ludów Północy

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ludów Północy


Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych