GENDER STORIES

Historia młodej pary...
KAROL FORMELA

Student Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

na Wydziale Edukacji ArtystycznejPrezentacja instalacji autorstwa Karola Formeli pt. „Historia młodej pary”

zcyklu ekspozycyjnego GENDER STORIES

Karol Formela - kulturoznawca, specjalista od spraw promocji kultury i projektant graficzny. Obecnie student na wydziale Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jego twórczość oscyluje wokół problemów ugruntowanych w strukturach społecznych. Twórca skupia swoją uwagę na obecnych problemach socjologicznych, które odgrywają ogromną rolę w procesie kreowania świadomości społecznej.

Na drugim biegunie zainteresowań artysty znajduje się jednostka i jej kształtująca się indywidualna tożsamości w obliczu konformizmu i wpływu społecznego.

Dzieła Karola Formeli charakteryzuje efemeryczny i chwilowy potencjał emocjonalny, któremu ulegamy podczas obcowania z nimi i próby rozwiązania intelektualnej zagadki jaką proponuje nam artysta. Twórca odnosi się do naszych procesów postrzegania rzeczywistościi za pośrednictwem prac oferuje nam swoją ich koncepcję.Genderstories to seria dotykająca problematyki płci - zacieraniu się ich różnic, wynaturzeniu oraz traktowaniu orientacji seksualnej jedynie jako stan umysłu. Stereotyp płci jako schemat od którego od długiego czasu odchodzimy. Płeć w obliczu religii, odnosząca się do naszej świadomości oraz w kontekście kultury w której sięznajdujemy


Historia młodej pary to instalacja przestrzenna typu city light, która opowiada o umieraniu pewnych relacji w związku współczesnych młodych ludzi. Obecne w kulturze doktryny new-age dotyczące istnienia „tu i teraz” oraz „open mind” prowokują kształtujące się jednostki do często bezrefleksyjnego i hedonistycznego zaspokajania potrzeb. Zdrady, nieufność, rozwody to codzienność w obecnej kulturze europejskiej spowodowane niewłaściwym przyjęciem i interpretacją współczesnych poglądów na życie.

Nasza kultura propaguje model partnerskich relacji. Granice pomiędzy płciami zacierają się: tacierzyństwo, kobiety w wojsku, zjawisko androgynizmu i pojawienie się trzeciej płci. Niesprecyzowany charakter płci w obliczu odkrywającej się dopiero seksualności młodego człowieka może powodować trudność w kształtowaniu własnej tożsamości. Feminizacja mężczyzn oraz emancypacja kobiet prowadzi do niwelowania pozycji płci w schematach struktur społecznych. ,,Historia młodej pary” nie ocenia stanu samoświadomości człowieka w obecnej kulturze jednak wyraźnie sugeruje dysfunkcję spowodowaną nieokreśleniem własnej płci w kontekście tworzenia związku z drugim człowiekiem.

fot. Mateusz Koy

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych